Защо ми е необходима регистрация и задължителна ли е?

Не е задължителна, но е необходима, за да можем да издадем Вашата клубна карта, с която да използвате бонусите, премиите и комплиментите, предоставяни от веригата.

Какво представлява регистрацията?

Вашите данни от документ за самоличност и снимка, които съхраняваме в съответствие със Закона за защита на личните данни.

Къде мога да използвам клубната си карта?

Картата е валидна във веригата „Sesame“.

Клубната карта замества ли документа за самоличност?

Не, носенето на документ за самоличност се изисква по закон.

Игралните зали с какво работно време са?

Игралните зали работят денонощно.

Кои лица не могат да посещават игралните зали?

  • ненавършили 18-годишна възраст;
  • униформени, с изключение на тези, които присъстват по служба;
  • въоръжени, с изключение на тези, които присъстват по служба и длъжността им го изисква;
  • без документи, удостоверяващи тяхната самоличност;
  • нарушили вътрешния ред, включително лица в нетрезво състояние или под влияние на наркотични или други упойващи вещества;
  • които са създали опасност за реда и са смущавали провеждането на игрите и им е била наложена забрана от организатора да участват в хазартни игри.